Woonkansovereenkomst

sleutels Voordat de cliënt een woning kan betrekken, stelt de casemanager een Woonkansovereenkomst op, waarin alle afspraken met betrekking tot begeleiding en huisvesting staan. Dit contract wordt door de betrokken partijen ondertekend: de cliënt, de hulpverlener en de woningcorporatie. De cliënt verplicht zich hierdoor mee te werken aan de uitvoering van het begeleidingsplan. Gebeurt dit niet, dan kan dat consequenties hebben voor het wonen. Wanneer de cliënt in zijn of haar (nieuwe) woning is getrokken, start de woonbegeleiding. Gedurende deze periode heeft de cliënt verplicht en regelmatig contact met de hulpverlener(s). De casemanager onderhoudt de contacten en controleert of alle partijen zich aan hun afspraken houden. Wanneer er zich tijdens de woonbegeleidingsfase (woon)problemen voordoen, organiseert de casemanager een gesprek of zorgoverleg met betrokken partijen. Indien nodig worden begeleidingsafspraken bijgesteld of aangescherpt.