Selecteer een pagina

BUREAU WOONKANS

Bureau Woonkans bekijkt onder welke voorwaarden inwoners van Groningen, die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen, in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning.

Op welke wijze zet Bureau Woonkans zich in?

Z

Tweedekansbeleid

mensen die ontruimd zijn op basis van overlast en/of huurschulden

Z

Zittende huurders

die voor overlast zorgen, een huurschuld hebben en/of in een zorgelijke situatie verkeren.

Z

Wonen Plus

mensen die om diverse redenen problemen hebben om een huis te krijgen en begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen.

Bureau Woonkans is een samenwerkingsverband tussen de Groninger woningcorporaties en verschillende instellingen voor hulp- en dienstverlening. Behalve de vijf Groninger woningcorporaties zijn ook verschillende hulpverleningsinstanties betrokken bij de (her)huisvesting van inwoners.

Bureau Woonkans coördineert de samenwerking tussen alle betrokken instanties en stelt de voorwaarden op waaronder (opnieuw) zelfstandig gewoond kan worden. Huisvesting kan pas plaatsvinden wanneer de inwoner aan deze voorwaarden voldoet.

Woonkansovereenkomst

Voordat een inwoner een woning kan betrekken, stelt een casemanager van Woonkans een overeenkomst op. Hierin staan alle afspraken met betrekking tot begeleiding en huisvesting. Deze overeenkomst wordt door de inwoner, hulpverlener en de woningcorporatie ondertekend.

De inwoner verplicht zich hierdoor mee te werken aan de uitvoering van het begeleidingsplan. Gebeurt dit niet, dan kan dat consequenties hebben voor het wonen.

Woonbegeleidingsfase

Bureau Woonkans is voor de duur van minimaal een jaar en maximaal vijf jaar betrokken. De casemanager onderhoudt de contacten en controleert of alle partijen zich aan de afspraken houden. Wanneer er zich tijdens de woonbegeleidingsfase (woon)problemen voordoen, organiseert de casemanager een gesprek of zorgoverleg met betrokken partijen. Indien nodig worden begeleidingsafspraken bijgesteld of aangescherpt.

Samenwerkingspartners

Neem contact op met Bureau Woonkans 

Vragen?

> bekijk hier de veelgestelde vragen

Als u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar:
bureau.woonkans@woonkans.nl

Openingstijden

Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 12.00 uur
050- 314 66 14

Onderdeel van