Woonkans

Bureau Woonkans onderzoekt onder welke voorwaarden mensen in Groningen, die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen, in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning. Bureau Woonkans zet zich in voor drie verschillende doelgroepen:
Behalve de vijf Groninger woningcorporaties zijn ook verschillende hulpverleningsinstanties betrokken bij de (her)huisvesting van bovengenoemde doelgroepen. Bureau Woonkans coördineert de samenwerking tussen alle betrokken instanties en stelt de voorwaarden op waaronder iemand zelfstandig kan wonen. Doel is om een pakket van hulp samen te stellen dat goed is afgestemd op de individuele situatie van elke cliënt. Huisvesting kan pas plaatsvinden wanneer aan deze voorwaarden is voldaan.

Aanmeldingen voor Bureau Woonkans verlopen altijd via Woonurgentie Groningen: tel: 050‑3052090.