Aanmelding

De aanmelding voor Bureau Woonkans verloopt altijd via Woonurgentie Groningen en kan alleen gedaan worden door hulpverleningsinstellingen en corporaties. Voor verschillende doelgroepen gelden verschillende aanmeldprocedures:

Uitgezette Huishoudens

Uitgezette Huishoudens dienen zich opnieuw in te schrijven bij Woningnet en een regeling te treffen voor de openstaande huur- of ontruimingsschuld met de corporatie.
Uitgezette Huishoudens dienen zich opnieuw in te schrijven bij Woningnet en een regeling te treffen voor de openstaande huur- of ontruimingsschuld met de corporatie. Daarna krijgt de cliënt door Woonurgentie Groningen automatisch een 2e kans formulier toegestuurd op het adres dat bij de Woningnet-inschrijving staat vermeld. Wanneer dit 2e kans formulier ingevuld teruggestuurd wordt naar Woonurgentie Groningen, zal die vervolgens over de 2e kans aanvraag beslissen. Wanneer het dossier bij een positief besluit naar Bureau Woonkans doorgestuurd wordt, zal de cliënt bij Bureau Woonkans uitgenodigd worden voor een intakegesprek.

Zittende Huurders

Zittende Huurders kunnen uitsluitend worden aangemeld door de betreffende...
Zittende Huurders kunnen uitsluitend worden aangemeld door de betreffende woningcorporatie via een speciaal daarvoor bestemde webapplicatie.

Kwetsbare Personen

Kwetsbare Personen kunnen uitsluitend door de hulpverlening aangemeld worden bij Woonurgentie Groningen: 050‑3052090 (ma. tm do. van 09.30 - 11.00 uur).
Kwetsbare Personen kunnen uitsluitend door de hulpverlening aangemeld worden bij Woonurgentie Groningen: 050‑3052090 (ma. tm do. van 09.30 - 11.00 uur). Woonurgentie Groningen beoordeelt de aanvraag en stuurt bij toewijzing van de urgentie de aanmelding door naar Bureau Woonkans. Zie website Woonurgentie Groningen.
NB: Cliënten kunnen zich niet zelf aanmelden bij Bureau Woonkans. Aanmelding gebeurt door de woningcorporatie of hulpverlening. Indien een cliënt nog geen hulpverlener heeft, dan kan de cliënt (afhankelijk van de problematiek) contact opnemen met één van de hulpverleningsinstellingen die onder het kopje ‘samenwerkingspartners’ genoemd worden. De hulpverlener kan vervolgens contact opnemen met Bureau Woonkans of Woonurgentie Groningen over de te volgen procedure.